കേസുകൾ

ബുർജ് അൽ അറബ് ഹോട്ടൽ

Burj Al Arab Hotel

സിഡ്നി ഓപ്പറ ഹ .സ്

Sydney Opera House

വാങ്‌ജിംഗ് സോഹോ

Wangjing SOHO

ദേശീയ കൺവെൻഷൻ, എക്സിബിഷൻ സെന്റർ

National Convention and Exhibition Centre

സൗത്ത് ഷാങ്ഹായ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ

South Shanghai Railway Station

വേൾഡ് എക്സ്പോ സൗദി പവലിയൻ

World expo Saudi pavilion

ജിൻമാവോ ടവർ

Jinmao Tower

ഷാങ്ഹായ് സെന്റർ ടവർ

Shanghai Centre Tower

സിനോ പെക് - Lng

SINO PEC - LNG