301 കോൾഡ് റോൾഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ (0.2mm-3mm)

ഹൃസ്വ വിവരണം:

കനം: 0.2mm - 3.0mm

വീതി: 600mm - 1500mm, ഇടുങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ദയവായി സ്ട്രിപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുക

പരമാവധി കോയിൽ ഭാരം: 10MT

കോയിൽ ഐഡി: 508 മിമി, 610 മിമി

പൂർത്തിയാക്കുക: 2B,2D

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക