ഉപരിതല സംരക്ഷണം

സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപരിതല സംരക്ഷണത്തിനായി, സാധാരണയായി PE/PVC ഫിലിം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഫിലിം കനം 20um മുതൽ 120um വരെ, സ്റ്റെയിൻലെസ് ഉൽപ്പന്നം ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലേസർ പിവിസി ഉപയോഗിക്കും.

ഫിലിം: PE, PVC, PI, ലേസർ PVC
കനം: 20um - 120um
നിറം: ബ്ലൂ, ബ്ലൂ & വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ്

ഉപരിതല സംരക്ഷണം